văn hóa - xã hội

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV tới trên 3200 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo
Ngày đăng 21/08/2020 | 01:55  | View count: 1181

Trong 2 ngày 20-21/8, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới trên 3200 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 103 điểm cầu tại các Trường mầm non, tiểu học, THCS của Thành phố. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự, trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới hơn 3.200 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục & Đào tạo Thành phố tại 103 điểm cầu

Truyền đạt Nghị quyết tới cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những thành tựu nổi bật Đảng bộ Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... Trong đó, có những kết quả nổi bật, toàn diện và phát triển vượt bậc mà ngành giáo dục, đào tạo Thành phố đã đạt được. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV xác định: “Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn”. Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 25 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng nông thôn mới...và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trực tiếp, gián tiếp của mình trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Thành phố. Đối với ngành giáo dục, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục kiến thức cần đặc biệt chú ý bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, ý thức cho học sinh để xây dựng được một thế hệ công dân mới sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; tiếp cận nhanh với xu hướng phát triển công nghệ số, thông minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển của Thành phố trong tương lai.

Cũng trong chương trình học tập, bồi dưỡng chính trị, các cán bộ, giáo viên của Thành phố còn được lĩnh hội chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh"; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Đề án văn hóa ứng xử, bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

                                      Thu Hường