văn hóa - xã hội

Hội LHPN Thành phố: Triển khai các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa; phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và tác hại thuốc lá
Ngày đăng 31/08/2020 | 08:48  | View count: 342

Hội LHPN TP Hạ Long vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (Greenhub) và Phòng Y tế Thành phố tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 3 - Dự  án “Mạng lưới hành động về tiết giảm - tái sử dụng - tái chế rác thải nhựa (3R) ở Việt Nam”; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và tác hại thuốc lá.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các hội viên đã được truyền thông, trang bị các kiến thức về các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 3, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho cộng đồng tập trung vào các đối tượng: phụ nữ, hộ gia đình, thanh niên (học sinh cấp 2, cấp 3), khách du lịch. Thúc đẩy mô hình sinh kế cho phụ nữ thông qua việc tái sử dụng rác thải tạo sản phẩm kinh doanh, tạo tác động môi trường, xã hội. Các cấp Hội phụ nữ sẽ trở thành “ đại sứ” và là người truyền cảm hứng để mở rộng hoạt dộng giải pháp 3R đến các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, các hoạt động còn nhằm hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế, những người làm ve chai, thu gom rác thải có hoàn cảnh khó khăn được truyền thông, hỗ trợ để có việc làm an toàn, đảm bảo về sức khỏe và tăng thu nhập.

 Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu được Lãnh đạo Phòng y tế Thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm xây dựng “Thành phố Hạ Long không khói thuốc”.

                                                                                                     Minh Nguyệt (CTV)