văn hóa - xã hội

Cấm neo đậu tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng
Ngày đăng 04/03/2021 | 10:52  | View count: 1146

Kể từ ngày 04/3/2021, thành phố Hạ Long cấm các tổ chức, cá nhân neo đậu phương tiện thủy tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long (tiếp giáp luồng đường thủy nội địa Bài Thơ – Đầu Mối) thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà (trừ trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản như sự cố, tránh trú bão…).

Đó là nội dung Thông báo số 88/TB-UBND ngày 03/3/2021 của UBND thành phố Hạ Long. Cùng với đó, UBND thành phố cũng thành lập các tổ công tác thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thông báo này. Sau ngày 04/3/2021, những tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Động thái trên nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện thủy (tàu, thuyền đánh cá và các phương tiện thủy khác) neo đậu trái phép tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Phương Loan