văn hóa - xã hội

Thành phố Hạ Long: Tham dự hội nghị tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020
Ngày đăng 31/05/2021 | 05:21  | View count: 1486

Chiều 31/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 trực tuyến tới các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó CT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hạ Long

Dự tại điểm cầu Thành phố Hạ Long có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT UBND thành phố chủ trì và các ban, ngành liên quan.

Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các bộ, ngành liên quan, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai Đề án. Cụ thể đối với công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, kết quả đến tháng 4/2021 đã có trên 200 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Cựu Chiến binh cung cấp và 12 thông tin về liệt sĩ hy sinh an táng tại khu vực Nhà tù Khe Tù, huyện Tiên Yên, do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cung cấp 95 thông tin liệt sĩ cho các tỉnh, thành làm cơ sở đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; 227 thông tin liệt sĩ cho các đơn vị Quân đội để khớp nối với thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉnh sửa 19 thông tin liệt sĩ trên bia mộ theo xác nhận của địa phương gửi về tỉnh và 514 lượt thông tin liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ; tra cứu giải mã 252 đơn vị phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, cấp lại 29 giấy báo tử; đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ 18 trường hợp; hướng dẫn trên 285 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo đúng thủ tục.

Đối với công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ do 38 cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cung cấp với 2.657 thông tin về liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất liên lạc. Qua rà soát, có 1.126 trường hợp an táng tại các địa phương khác; 1.531 liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh và bóc tách chuyển giao cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ. Kết quả đối chiếu, xác minh 679 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh, đã tìm kiếm được 615 liệt sĩ; chưa tìm kiếm quy tập 7 liệt sĩ; 57 trường hợp không có thông tin. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh quản lý danh sách 8.037 liệt sĩ.

Thông qua công tác triển khai, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 đã tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của nhà nước. Qua đó đáp ứng một phần nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị tại các điểm cầu

 

Phát biểu tại hội nghị, thành phố Hạ Long đã đề xuất một số kiến nghị: Tạo ngân hàng AND của các liệt sỹ như tổ chức xét nghiệm AND của thân nhân các liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, tổ chức xét nghiệm AND của tất cả các phần mộ liệt sỹ chưa biết thông tin tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, xét nghiệm AND của các phần mộ tại các nghĩa trang nhân dân có nghi ngờ là mộ liệt sỹ; Nhà nước bố trí ngan sách và huy động nguồn xã hội hóa để tu bổ tất cả các nghĩa trang liệt sỹ; cập nhật xong phần mềm quản lý mộ liệt sỹ đề nghị lọc trùng và sửa lại tên trên các bia mộ của liệt sỹ đã di chuyển hài cốt để việc quản lý hài cốt của các anh hùng liệt sỹ được đảm bảo chính xác.

Thừa ủy quyền UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, PCT UBND thành phố Hạ Long tặng bằng khen cho Ban chỉ huy quân sự thành phố

Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện 2 đề án trong thời gian tới cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung triển khai quyết liệt, nhanh hơn nữa việc phân loại mộ liệt sĩ thiếu một phần thông tin và mộ liệt sĩ chưa biết thông tin; lập kế hoạch xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN nhằm giải quyết kịp thời yêu cầu của thân nhân liệt sĩ và các đơn vị có liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Trong đó, thành phố Hạ Long có 01 tập thể là Ban chỉ huy quân sự và 01 cá nhân đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trần Thanh