văn hóa - xã hội

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Hạ Long sau sáp nhập
Ngày đăng 09/06/2021 | 04:14  | View count: 1604

Nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc lắp đặt tên đường, tên phố còn thiếu, trùng tên hoặc chưa phù hợp sau sáp nhập, Thành phố Hạ Long đã tổ chức đánh giá triển khai Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về rà soát, điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các xã, phường trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung tên đường tên phố trên địa bàn thành phố Hạ Long sau sáp nhập

Theo đó, tổ công tác của UBND các xã, phường đã tiến hành kiểm kê, rà soát đánh giá thực trạng việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn quản lý gồm: những tuyến đường, tuyến phố đã được đặt tên nay cần đổi tên; những tuyến đường, tuyến phố đã được đặt tên, nay đề xuất cần nối dài; những tuyến đường, tuyến phố chưa có tên cần bổ sung và những tuyến đường, tuyến phố bị trùng tên do sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long; Trên cơ sở đó lập danh mục tên đường, tên phố trên địa bàn cần điều chỉnh, tổ chức họp dân lấy ý kiến đóng góp. Hiện Thành phố Hạ Long có 14 tuyến đường và 91 tuyến phố đề nghị đặt mới; có 03 tuyến đường và 05 tuyến phố đề nghị nối dài.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 8/6/2021 của UBND thành phố, đại biểu các xã, phường và phòng chức năng đã kiến nghị một số nội dung như: Xem xét việc đặt tên một số tên phố chưa phù hợp với quy mô, cấp độ và chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của địa danh(tên gọi chưa gắn với tuyến đường, tuyến phố dự kiến đặt tên), sự kiện lịch sử, danh nhân… nhiều tuyến phố đề xuất có chiều dài ngắn, ít dân cư, tên dự kiến đặt đường bị trùng với tên phố đã được đặt trên cùng một địa bàn; điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường đề xuất chưa rõ ràng, cụ thể….

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Hạ Long sau sáp nhập, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp tiếp tục rà soát các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên phố một cách khoa học và hợp lý; tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về việc nối dài, đặt tên đường phố mới theo đúng quy trình...

Việc điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên phố đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, mỹ quan trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa- xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử- văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Trần Thanh- Nguyễn Hiệp