văn hóa - xã hội

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
Ngày đăng 29/06/2021 | 03:08  | View count: 981

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố Hạ Long có 67 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đã được các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để việc thực hiện Luật Du lịch 2017 và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đảm bảo theo yêu cầu; Thành phố Hạ Long thông báo:

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện: “Thông báo thời điểm bắt đầu kinh doanh lưu trú du lịch” để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các thủ tục thẩm định, cấp “Thông báo cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” và xếp hạng đối với cơ sở theo đúng quy định trước khi đưa vào hoạt động.

Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ, thủ tục, đề nghị liên hệ theo các đầu mối như sau:

1. Đối với loại hình Khách sạn, Căn hộ du lịch, Biệt thự du lịch:

Trung tâm hành chính công Tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long); người liên hệ: Bùi Hồng Vân, Chuyên viên phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú và Dịch vụ Du lịch, Sở Du lịch, số điện thoại 037.668.1888

2. Đối với loại hình nhà nghỉ du lịch (guest house/hotel) và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay):

 Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Hạ Long (số 2, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long); người liên hệ: Đỗ Thị Thanh, chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố, số điện thoại: 0918.155.628

Phòng Văn hóa thông tin thành phố