văn hóa - xã hội

Hỗ trợ trang thiết bị sản xuất kinh doanh cho chị Đinh Thị Mùi, phường Tuần Châu
Ngày đăng 10/07/2021 | 06:25  | View count: 965

Ngày 09/7/2021, Lãnh đạo Sở lao động - TB và XH tỉnh và Cán bộ Dự án "Đấu tranh chống mua bán người thời hiện đại của tổ chức Tầm nhìn thế giới" bàn giao máy móc thiết bị gồm: 01 máy hút chân không, 01 tủ cấp đông, 01 máy xay thịt cá, 01 máy sục và 01 ô che nắng mưa (trị giá > 22 triệu đồng) cho chị Đinh Thị Mùi , trú tại tổ 20, khu 4, phường Tuần Châu.

Đại diện Dự án “Đấu tranh chống mua bán người thời hiện đại của tổ chức Tầm nhìn thế giới" trao quà cho chị Đinh Thị Mùi (thứ 3 từ phải sang) , trú tại tổ 20, khu 4, phường Tuần Châu.

Dự án "Đấu tranh chống mua bán người thời hiện đại của tổ chức Tầm nhìn thế giới" là Dự án của Anh, hỗ trợ sinh kế (hỗ trợ giảng dạy kiến thức để làm ăn và trang thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh) cho những người đi xuất khẩu lao động nước ngoài về nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đinh Thị Mùi trú tại tổ 20, khu 4, phường Tuần Châu đi xuất khẩu lao động về, hoàn cảnh gia đình khó khăn (chồng mất, một mình nuôi 2 con, bản thân hay ốm đau) là đối tượng đích được Dự án hỗ trợ sinh kế làm ăn, hòa nhập cộng đồng để sớm vươn lên trong cuộc sống.

 

Phường Tuần Châu