văn hóa - xã hội

Hội Nông dân TP Hạ Long: Lan tỏa các phong trào trong hội viên
Ngày đăng 14/07/2021 | 10:06  | View count: 851

Hội Nông dân TP Hạ Long luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố hoạt động của tổ chức Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng hội viên, nhất là đội ngũ hội viên nòng cốt.