văn hóa - xã hội

Trong 6 tháng, Thành phố hỗ trợ 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở
Ngày đăng 09/07/2021 | 03:28  | View count: 179

Trong 6 tháng đầu năm 2021,với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của BCĐ giảm nghèo từ cấp Thành phố đến các phường xã, công tác giảm nghèo đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đang hưởng bảo trợ xã hội được quan tâm cả về vật chất và tinh thần, công tác xã hội hóa được triển khai có hiệu quả. Với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong 6 tháng đã hỗ trợ cho 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng (trong đó: xây mới 34 nhà, sửa chữa 18 nhà ); tặng 11 sổ tiết kiệm; nhận đỡ đầu cho 25 người và 10 hộ nghèo với kinh phí trên 400 triệu đồng.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xã Thống Nhất