văn hóa - xã hội

Kho hàng tái sử dụng hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu cho người dân khó khăn
Ngày đăng 09/07/2021 | 03:40  | View count: 239

Với mục tiêu giúp người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống, ban chỉ đạo giảm nghèo Thành phố đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Kho hàng tái sử dụng tại phường Đại Yên

Đặc biệt như mô hình kho hàng tái sử dụng đợt 1 đã quyên góp trên 1.000 bộ quần áo của trẻ em và người lớn, 01 máy giặt, 01 bình nóng lạnh, 01 quạt sưởi, 119 quạt điện, 44 phích điện, 33 nồi cơm điện, cùng nhiều các vật dụng thiết yếu khác như: chăn, màn, đồ dùng học tập, bát đĩa, ấm chén...Hàng tuần kho hàng tái sử dụng được mở cửa cho những người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu đến nhận những mặt hàng thiết yếu cho gia đình. Đồng thời Ban chỉ đạo giảm nghèo các phường, xã tuyên truyền cho các đối tượng thụ hưởng sử dụng các vật dụng được hỗ trợ một cách trân trọng, đủ dùng, đúng mục đích, không nên lãng phí và tuyệt đối không được vứt bỏ các vật dụng sau khi lấy ra từ các kho hàng. Nhìn chung sau khi nhận được các vận dụng thiết yếu trên những người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn rất phấn khởi và vui mừng.

Đây là mô hình rất có ý nghĩa và sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.