văn hóa - xã hội

Hạ Long triển khai gói hỗ trợ theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Ngày đăng 23/08/2021 | 02:15  | View count: 409

Triển khai Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

 

Thành phố Hạ Long đã tổ chức chi hỗ trợ cho 1059 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thành phố Hạ Long đã nhanh chóng ban hành Văn bản số 7412/UBND-LĐTBXH để triển khai thực hiện và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đến các đơn vị, doanh nghiệp,  người dân trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh xã, phường. Kết quả đến nay, Thành phố Hạ Long đã tổ chức chi hỗ trợ cho 1059 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các phường, xã với tổng số tiền hỗ trợ là: 1.588.500.000đ .

Phòng LĐTB&XH