văn hóa - xã hội

Kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại TP Hạ Long
Ngày đăng 12/10/2021 | 06:57  | View count: 739

Ngày 12/10, Đoàn Kiểm tra của BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 tại thành phố Hạ Long. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hạ Long.

Quang cảnh buổi làm việc

Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn Thành phố thời gian qua có sự phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thành phốtrên 83 nghìn gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (chiếm tỷ lệ 92%); năm 2021 có 243/244 thôn, khu đăng ký đạt thôn, khu văn hóa. Các thiết chế văn hóa thể thao tại khu dân cư tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn theo tiêu chí của Trung ương, tỉnh. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Kết quả thực hiện 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và 7 phong trào cụ thể (Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo) ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Hạ Long, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là ý thức của người dân trong chấp hành “việc cưới, việc tang” và công tác phòng chống Covid-19. Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của cấp trên; xây dựng các phong trào gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục duy trì bề dày thành tích khu phố, địa phương văn hóa, làm cơ sở giáo dục, bồi đắp, định hướng tư tưởng, đạo đức, tạo môi trường sống lành mạnh, văn hóa cho thế hệ trẻ.

                                                                        Thu Hường - Lương Huấn