Tin tức sự kiện

Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV họp phiên thứ nhất
Ngày đăng 20/02/2020 | 07:18  | View count: 1031

Ngày 20/2, Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhât nhằm triển khai công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Tại hội nghị, Tiểu ban văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban và thông qua kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các ý kiến tập trung  làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, thành viên trong tiểu ban để hạn chế chồng chéo, trùng lặp; những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện nhằm góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Cuộc họp đã thông qua  Dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban văn kiện và Kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội yêu cầu bộ phận giúp việc Tiểu ban tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để sớm hoàn chỉnh Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban văn kiện. Đồng chí nhấn mạnh: do khối lượng công việc lớn và thời gian không còn nhiều nên các bộ phận và từng thành viên phải khẩn trương bám sát quy chế, kế hoạch của Tiểu ban, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, tổng kết, đánh giá... Chậm nhất ngày 22/02, các khối ngành, lĩnh vực phải hoàn thiện việc tổng hợp các số liệu, bảng biểu liên quan đến báo cáo chính trị. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị để tránh chồng chéo; chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc nếu có, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

                                                                                             Thu Hường