Tin tức sự kiện

Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy tháng 2/2020
Ngày đăng 27/02/2020 | 07:45  | View count: 123

Ngày 26/2,  đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy tháng 2/2020 để bàn và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 như: sửa đổi một số từ ngữ trong báo cáo; chủ đề Đại hội; các số liệu của 2 đơn vị Hạ Long, Hoành Bồ sau khi sáp nhập. Các ý kiến nhấn mạnh, trong Báo cáo chính trị cần làm nổi bật được những kết quả trong nhiệm kỳ qua; các mục tiêu, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04 ngày 30/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về " Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế".

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong tất cả các báo cáo phải làm nổi bật được những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của thành phố bằng số liệu, đồng thời đưa ra các tồn tại để có các biện pháp giảm thiểu đi. Đối với Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Tiểu ban Văn kiện, các phòng, ban, đơn vị phát huy vai trò, đóng góp ý kiến, nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo đảm bảo yêu cầu về tính khái quát cao, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, dự báo đúng tình hình, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

                                                                        Thu Thảo