Tin tức sự kiện

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố tháng 2/2020: Cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 28/02/2020 | 02:28  | View count: 766

Ngày 28/2, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố tháng 2/2020. Dự họp có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, lãnh đạo Văn phòng, các ban xây dựng Đảng, trưởng các phòng, ban, cơ quan và Bí thư Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXIV; báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của BTV Tỉnh ủy và đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến 2030; báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về "Đổi mới phương thức, nâng ccao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, gắn với Nghị quyết số 18,19 của Trung ương".

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đại biểu xác định rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ để xây dựng các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc thể hiện trách nhiệm, tâm huyết với sự phát triển đi lên của Thành phố trong tương lai. Các ý kiến đánh giá cao bố cục, nội dung của dự thảo, vừa kế thừa các báo cáo của  Đảng bộ TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ nhiệm kỳ trước, vừa có tính tổng hợp, sáng tạo và cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị đã thể hiện được những kết quả to lớn Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng Báo cáo cần đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng hơn những kết quả nổi bật, nhất là các chỉ tiêu vượt kế hoạch và làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, so sánh để có sự thống nhất giữa các chỉ tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và trong báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của BTV Tỉnh ủy và đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt công tác tư tưởng, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận của Đảng

Cho ý kiến báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu thống nhất cao với nhận định: TP Hạ Long đã có nhiều đổi mới, đột phá về tư duy, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã nghiêm túc, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Đề án 25 đúng lộ trình, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra, đạt kết quả rõ nét, nổi bật, nhiều chỉ tiêu vượt so với yêu cầu. Cùng với đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm các chức danh công chức TP và phường, xã; góp phần tăng cường cơ chế giám sát trong hoạt động của tổ chức hành chính, hạn chế tối đa những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức…

Đồng chí Phạm Lê Hưng,  Phó Bí thư Thành ủy quán triệt, triển khai một số các quy định,

kế hoạch mới ban hành.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai một số các quy định, kế hoạch mới ban hành; công tác tư tưởng, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác Dân vận của Đảng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ văn Diện đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung chưa nêu được hết ý kiến của mình tại hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn. Cùng với đó, cần xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả, cán bộ công chức tinh thông, chuyên nghiệp, trách nhiệm nêu gương cao; phát huy trí tuệ toàn dân, mở rộng dân chủ, khơi dậy nguồn lực, mở rộng khối đại đoàn kết. Trong Báo cáo chính trị và các báo cáo liên quan, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải xác định phát triển kinh tế đi đôi đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng xã hội an toàn lành mạnh. Mục tiêu, năm 2025 TP Hạ Long phát triển toàn diện với tỉ trọng dịch vụ- thương mại là chủ yếu, Thành phố không còn hộ nghèo,  người dân được chăm sóc sức khỏe ở mức cao, giáo dục đào tạo, dạy nghề phát triển toàn diện, năng suất lao động tăng hàng năm, chất lượng nguồn lao động được cải thiện, hạ tầng đô thị phát triển hiện đại văn minh, sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ đảm bảo năng suất lao động tiên tiến….

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Căn cứ Nghị quyết số 21, cùng với tình hình quý I trong bối cảnh dịch bệnh, các đảng bộ rà soát nghị quyết điều chỉnh biện pháp, quy chế điều hành cho phù hợp. Các phòng chức năng tâp trung làm tốt công tác phòng chống dịch, chủ động các giải pháp, đôn đốc các dự án du lịch sẵn sàng khai thác khi dịch bệnh được đẩy lùi. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý trong tất cả các lĩnh vực: tài nguyên, khoáng sản, trật tự đô thị; rà soát, giải quyết thủ tục hành chính của người dân sau khi sáp nhập…

Trên cơ sở kết luận, các ý kiến đóng góp tại hội nghị và văn bản góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, đồng chí Vũ Văn Diện yêu cầu Tiểu Ban văn kiện và các cơ quan liên quan tổng hợp, hoàn thiện; tiếp tục công khai lấy ý kiến tham gia đóng góp tại các đại hội cơ sở trực thuộc.  

                                                                                Hồng Phương