Tin tức sự kiện

Phường Hà Khánh: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố “ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2020
Ngày đăng 28/02/2020 | 02:50  | View count: 1544

 

 

 

Ngày 28/2, Đảng bộ phường Hà Khánh tổ chức Hội nghị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố " về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020"; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị

 

 

Tại hôị nghị, đồng chí Phan Thị Hải Hường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thông báo kết quả phát triển kinh tế-xã hội Thành phố trong năm 2019; thông báo những nội dung của Nghị quyết số 21- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về: chủ đề công tác năm 2020,mục tiêu tổng quát, 10 nhóm chỉ tiêu quan trọng và 12 nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố; việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; thực hiện tốt việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy cán bộ, công chức sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long...

Quang cảnh Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung chuyên đề gồm "Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh do chủng mới của Vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hạ Long trong đó nhấn mạnh: thời gian qua, ngành y tế Thành phố đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh … Bởi vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID - 19, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các bệnh dịch khác được kiểm soát và khống chế chặt chẽ.


Tại Hội nghị, Đảng ủy phường đã quán triệt yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2020 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị.

PV