Tin tức sự kiện

Phường Hà Tu: Tiếp nhận gạo hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 30/03/2020 | 07:30  | View count: 1170

UBND phường Hà Tu vừa tiếp nhận 1 tấn gạo hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19"  của Ủy ban MTTQ  phường Hà Tu, chị Bùi Thị Tươi, khu 6, phường Hà Tu đã ủng hộ 1 tấn gạo nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Hà Tu sẽ phát cho mỗi hộ nghèo, cận nghèo 20kg; hộ khó khăn 10kg gạo. Đây là việc làm có ý nghĩa cùng chung tay đẩy lùi và vượt qua dịch bệnh Covid-19, của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thu Thảo