Tin tức sự kiện

TP Hạ Long: Vận động 3 hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng
Ngày đăng 15/10/2020 | 08:33  | View count: 754

Ngày 15/10, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Hạ Long tổ chức cuộc họp vận động 3 hộ gia đình thuộc diện GPMB tại 3 dự án chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đã trình bày một số ý kiến, kiến nghị đối với Thành phố. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hiên, T1K2, phường Hà Lầm (hàng thừa kế thứ nhất hộ ông Nguyễn Văn Kép) thuộc diện GPMB dự án xây dựng nhà văn hóa khu 2, phường Hà Lầm chỉ đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình bà đối với phần đất còn lại sau khi đã thực hiện dự án. Hộ ông bà Nguyễn Hồng Quân – Nguyễn Thị Hải Hương, T1K6, phường Yết Kiêu thuộc diện GPMB thực hiện dự án khu dân cư tại phường Hà  Khánh đề nghị xem xét lại đơn giá bồi thường về đất vì giá thấp so với quy định và giá thị trường. Hộ ông bà Nguyễn Trường Giang – Nguyễn Thị Hến, T76K9, phường Cao Thắng thuộc diện GPMB thực dự án khu tự xây, TĐC và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng đề nghị bồi thường diện tích đất thu hồi là đất ở và thỏa thuận việc bồi thường.

Quang cảnh cuộc họp

Qua nghe ý kiến của các hộ dân và báo cáo nguồn gốc sử dụng đất, quá trình lập phương án bồi thường, GPMB của các phòng ban, các phường, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã đối thoại, làm rõ từng nội dung các hộ đề nghị. Trong đó, đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hiên, T1K2, phường Hà Lầm, việc bồi thường đã được thực hiện đúng theo quy định, đề nghị bà Hiên tự giác chấp hành QĐ thu hồi đất của Thành phố. Giao UBND phường Hà Lầm chủ trì cùng các phòng ban liên quan thực hiện việc cấp Giấy CNQSD đất theo đề nghị của gia đình bà đối với diện tích đất còn lại đảm bảo đúng quy định. Đối với kiến nghị của hộ ông bà Nguyễn Hồng Quân – Nguyễn Thị Hải Hương tại dự án khu dân cư phường Hà Khánh, yêu cầu Trung tâm PTQĐ rà soát lại quá trình phê duyệt phương án và các thủ tục liên quan đến bồi thường báo cáo lại TP để xem xét. Đối với kiến nghị của hộ ông bà Nguyễn Trường Giang – Nguyễn Thị Hến, T76K9, phường Cao Thắng thuộc diện GPMB dự án khu tự xây, TĐC và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, Thành phố đã xem xét, giải quyết đúng theo quy định hiện hành, đề nghị gia đình hợp tác, tạo điều kiện để thực hiện dự án.

                                                                                                              Thu Hường