Tin tức sự kiện

Tạm dừng tổ chức cách ly tập trung theo hình thức người cách ly tự nguyện đối với khách sạn Bưu Điện Hạ Long
Ngày đăng 28/10/2020 | 02:59  | View count: 302

UBND thành phố Hạ Long vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng tổ chức cách ly tập trung theo hình thức người cách ly tự nguyện đối với khách sạn Bưu Điện Hạ Long vì các bữa ăn phục vụ người cách ly tập trung tại khách sạn chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng kém.

Khách sạn Bưu Điện Hạ Long

Theo phản ánh của người dân, khách sạn Bưu điện Hạ Long, phường Bãi Cháy được thành lập cơ sở cách ly tập trung theo quy định, có bố trí các bữa ăn phục vụ người được cách ly tập trung tại khách sạn chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng kém. Do đó, ngày 26/10, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của Thành phố tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và việc thực hiện các quy định đối với cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Bưu điện Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn bưu điện Hạ Long cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Bộ y tế đối với khu cách ly tập trung tại khách sạn do người cách ly tự chi trả. Tuy nhiên, khách sạn chưa thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định, số lượng và chất lượng thực phẩm cho bữa ăn đối với người được cách ly chiều ngày 26/10 chưa tương xứng với giá dịch vụ.

Do đó, UBND thành phố yêu cầu khách sạn Bưu điện Hạ Long khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay hiện tượng trên, bố trí các bữa ăn đảm bảo số lượng, chất lượng thực phẩm tương xứng với giá dịch vụ người cách ly chi trả, đồng thời thực hiện đúng các quy định về đảm bảo ATTP; sau khi kết thúc đợt cách ly đối với các công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản này(16/10 đến 30/10/2020), yêu cầu khách sạn bưu điện Hạ Long tạm dừng tổ chức cách ly tập trung đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố.

Qua đây, UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, các khách sạn là cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định về cách ly người nhập cảnh để đảm bảo phòng, chống dịch.

Trần Thanh