Tin tức sự kiện

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 07/11/2020 | 08:48  | View count: 877

Ngày 6/11, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa I sẽ diễn ra trong 2 ngày vào tháng 12/2020 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị Thành phố. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị cử tri; tờ trình về lập dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021; tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2021 và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với nhiều nội dung lớn được xem xét, quyết định, đòi hỏi UBND Thành phố và các ban ngành phải có sự tập trung cao cho công tác chuẩn bị tài liệu, các nội dung nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định để kỳ họp thành công tốt đẹp.

                                                                   Thu Hường