Tin tức sự kiện

UB MTTQ thành phố Hạ Long lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 07/11/2020 | 01:02  | View count: 945

Sáng 7/11, UB MTTQ thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đức Đoàn, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hạ Long, các đồng chí lãnh đạo MTTQ các xã, phường và đại diện nhân dân.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố phát biểu tại hội nghị  

Các dự lấy ý kiến đóng góp gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại biểu MTTQ phường Hòn Gai phát biểu góp ý vào Dự thảo

Tại hội nghị, đông đảo các ý kiến đều cho rằng dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện; nội dung khái quát cao, có tính kế thừa và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng. Các dự thảo văn kiện cũng cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, phản ánh khát vọng của Đảng và dân tộc trong xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đại biểu Hội cựu giáo chức xã Lê Lợi phát biểu góp ý vào Dự thảo

Góp ý vào các dự thảo văn kiện, nhiều ý kiến tâm huyết, đề cập thẳng thắn nhiều vấn đề, như: kiên định con đường đi lên CNXH, thường xuyên đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, trục lợi; quan tâm hơn nữa đến chất lượng sinh hoạt chi bộ; cần có thêm nhiều chính sách tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui khỏe, có ích; giữ gìn, phát triển nền văn hóa Việt Nam. Các đại biểu cũng cho rằng nhiệm kỳ tới cần tập trung và đổi mới giáo dục tinh thần  yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức sống. Về vấn đề môi trường chưa được bảo vệ tốt, gây nhiều thảm họa trong mùa lũ, cần phải có những giải pháp cụ thể; một số tiêu chí nước sạch, nước hợp vệ sinh vùng nông thôn chưa được rõ ràng, cần điều chỉnh hợp lý…

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc 

Nhân dịp này, UBMTTQ thành phố Hạ Long đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 15 đại biểu có thành tích xuất sắc. 

 

Hồng Phương