Tin tức sự kiện

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
Ngày đăng 07/11/2020 | 02:44  | View count: 799

Ngày 7/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

MTTQ phường Hồng Hà với nhiều hoạt  động sôi nổi

Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Là phường trung tâm của thành phố Hạ Long, phường Hồng Hà có 9 khu phố, 111 tổ dân. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường Hồng Hà đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh,  phong trào  “chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”…đã được triển khai  toàn diện và sâu rộng. Bên cạnh đó, MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động  các hộ dân di rời bàn giao mặt bằng xây dựng Trung tâm hành chính công của Tỉnh, cán bộ đảng viên và nhân dân phường Hồng Hà đã chung tay đóng góp được hơn 800 triệu đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Trong thời gian tới MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng thành phố Hạ Long ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

                                                          Mỹ Hạnh