Tin tức sự kiện

Họp bàn phương án cưỡng chế thu thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn
Ngày đăng 10/11/2020 | 03:25  | View count: 574

Ngày 10/11, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 thửa đất tại các phường Bãi Cháy, Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh để thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn. Tất cả các gia đình thuộc diện cần GPMB này đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của TP thực hiện các bước thu hồi đất GPMB như: ban hành thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; công khai phương án Bồi thường hỗ trợ (BTHT), GPMB; ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BTHT GPMB …theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng đến nay tất cả các hộ gia đình đều không bàn giao mặt bằng.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các phường tiếp tục vận động, tuyên truyền, đối thoại, thuyết phục các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND TP. Nếu các hộ vẫn không tự nguyện bàn giao mặt bằng, Thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế trong tháng 11. Giao các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện để Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 11/2020 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hồng Hạnh