Tin tức sự kiện

Đại hội Đại biểu Hội khuyến học phường Hồng Hà lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày đăng 25/11/2020 | 07:46  | View count: 74

Ngày 06/10, Hội khuyến học phường Hà  tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, các chi hội trong toàn phường đều chú trọng 2 nội dung: “Xây dựng xã hội học tập”, “ Củng cố xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia họa động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. 100% các khu phố, trường học, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác thành lập chi hội khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

5 năm qua phong trào khuyến học khuyến tài , xây dựng xã hội học tập của phường ngày một hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Hàng năm hội khuyến học của phường được cấp ủy đảng, chính quyền phường và hội khuyến học Thành phố, Tỉnh ghi nhận đánh giá cao, . Nhiều tập thể,  cá nhân của Hội đã được các cấp khen thưởng trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội khuyến học phường Hồng Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, làm tốt vai trò nòng cốt, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội khuyến học Thành phố.

Trần Quang Huy