Tin tức sự kiện

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 8
Ngày đăng 17/12/2020 | 01:22  | View count: 809

Sáng 17/12, BCH Đảng bộ Thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 8 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy nêu rõ: Đảng bộ Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 trong điều kiện Thành phố được mở rộng địa giới hành chính và trước tình hình thời tiết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp... BCH, BTV, Thường trực Thành ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện; thường xuyên kiểm điểm tiến độ các công việc để điều chỉnh các biện pháp điều hành; quyết liệt, linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; kịp thời chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng đạo đức, ý thức trách nhiệm, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả công việc. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, gắn với bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới. Trong năm, Đảng bộ Thành phố kết nạp được 468/450 đảng viên. Thực hiện sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, biên chế, duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngay sau hợp nhất; từng bước giảm cán bộ, biên chế dôi dư theo lộ trình.Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động, linh hoạt các biện pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn; thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch. Cơ cấu kinh tế duy trì với tỷ trọng ngành Dịch vụ 54,6% - Công nghiệp, xây dựng 44,2% - Nông, lâm, thủy sản 1,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 42.500 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn, tạo động lực để phát triển kinh tế; tập trung ưu tiên nguồn lực, đôn đốc triển khai các dự án, công trình trọng điểm để hoàn thành theo tiến độ, phát huy hiệu quả giá trị sau đầu tư. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chủ đề công tác năm được quan tâm triển khai thực hiện. Các lĩnh vực quản lý nhà nước được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội duy trì đảm bảo, nhất là các đối tượng mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; Chương trình nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo, Chương trình 135, Đề án 196 được chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp và các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách. Hội nghị cũng được  nghe 3 tờ trình: phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (giao đoạn 2021- 2025), xin ý kiến việc lập quy hoạch sử dụng đất thười kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Hạ Long.

Các đại biểu phát biểu cho ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận. Nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề: tập trung lãnh đao, chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, Thanh tra; đảm bảo các giải pháp thu ngân sách; thống nhất chỉ tiêu giảm nghèo; đầu tư hạ tầng cơ sở đảm bảo tầm nhìn lâu dài; kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh bày tỏ trân trọng, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành phố Hạ Long sau 1 năm thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19, Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và những quyết sách của Tỉnh. Đồng chí đã gợi ý các bài học kinh nghiệm được đúc rút qua một năm thực hiện NQ 837 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Hạ Long. Đó là: Cách tổ chức thực hiện; Sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; Sự sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ trong tổ chức ĐH Đảng từ cấp cơ sở, trong thời điểm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp; Người dân thành phố sau 1 năm sáp nhập cơ bản rất phấn khởi, thể hiện một chủ trương rất đúng đắn của Tỉnh, Thành phố.

 Đồng chí nhận diện, năm 2021 Thành phố Hạ Long có nhiều cơ hội do kết nối giao thông, mở rộng quỹ đất… Vì vậy, đồng chí yêu cầu thành phố Hạ Long khẩn trương nghiên cứu quy hoạch Khu công nghiệp Việt Hưng thành Khu công nghiệp chuyên sâu, 3 trong 1 (đô thị, cảng và phụ trợ). Tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, tập trung nâng cao chât lượng đô thị, chú ý song hành cả yếu tố kinh tế và văn hoá xã hội, gắn xây dựng thương hiệu du lịch Thành phố Hạ Long thông minh, hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường và phải có mặt trên bản đồ những Thành phố thông minh mang tầm thế giới. Đặc biệt, Thành phố phải đi đầu trong việc số hóa dữ liệu các dịch vụ du lịch. Tập trung xây dựng chính quyền đô thị, gắn nâng cao quản trị đô thị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị thông minh. Về phát triển kinh tế có 3 trụ cột: du lịch dịch vụ phát triển tối đa, công nghiệp chế biến chế tạo theo hướng công nghiệp sạch, thông minh, công nghiệp khai khoáng phải giảm dần sản xuất xi măng và nhiệt điện, chậm nhất 2030 phải dừng hoạt động, nhường sự phát triển cho các ngành dịch vụ khác. Khai thác tốt các cảng tàu và vịnh Cửa Lục. Năm 2021, Thành phố Hạ Long tiếp tục tập trung 3 khâu đột phá, nhất là các công trình trọng điểm được tỉnh giao nhiệm vụ.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trung tâm của mọi nhiệm vụ là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ, xắp xếp sau đại hội; quan tâm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, đạt trình độ tiếp cận với chính quyền đô thị thông minh. Đồng chí yêu cầu cần tập trung thanh tra kiểm tra giám sát phát hiện xử lý sớm những vi phạm từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân sát dân, trọng dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Ứng dụng triệt để CNTT trong quản lý điều hành, tiếp tục sử dụng hiệu quả mô hình trung tâm HCC có đại diện khu vực Hoành Bồ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Thành phố Hạ Long tiếp tục đấu tranh trấn áp truy quét tội phạm, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, vì an ninh tổ quốc…Về bảo vệ môi trường, Thành phố quan tâm giải ngân vốn ODA để sớm hoàn thành dự án xử lý nước thải, nghiên cứu phương án thu gom xử lý rác thải một cách  triệt để.

Các nội dung quan trọng của hội nghị tiếp tục diễn ra trong buổi chiều 17/12 và ngày 18/12.

Hồng Phương