Tin tức sự kiện

Đảng uỷ phường Hồng Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 29/12/2020 | 03:56  | View count: 95

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy phường Hồng Hà

Ngày 29/12, Đảng uỷ phường Hồng Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ phường Hồng Hà  đã có sự tập trung, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường; việc thực hiện các Nghị quyết được tập trung thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội được tập trung, các phong trào, chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

năm 2021, Đảng ủy phường  bám sát Nghị quyết số 17-NQ/TU  của BCH Đảng bộ thành phố ngày 18/12/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; tiếp tục đoàn kết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng viên, nêu cao kỷ cương hành chính trong thực hiện công vụ. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chăm lo tết cho người nghèo, phát huy tốt vai trò của MTTQ và đoàn thể trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

                                                                                          Trần Quang Huy