Tin tức sự kiện

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 05/02/2021 | 03:59  | View count: 307

Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy; Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố. Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB. MTTQ thành phố chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố trình bày Tờ trình dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Hội nghị đã hiệp thương, thỏa thuận, thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bố số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND thành phố. Hội nghị xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND thành phố đảm bảo các tiêu chí:  bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu; Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử; tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử; đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử nhiệm kỳ 2021- 2026.

Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND  thành phố  nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử phải đảm bảo công bằng, bình đẳng; bảo đảm tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực thuộc giữa các thôn, tổ dân phố.

Đ/c Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy, Ủy viên Ủy ban  thành viên MTTQ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

100% đại biểu biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng người

được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

 

Các đại biểu thống nhất đánh giá cao dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị LLVT nhân dân, cơ quan nhà nước cùng các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế; đảm bảo cơ cấu kết hợp giữa đại biểu tái cử, đại biểu nữ, người ngoài Đảng, trẻ tuổi, dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đảm bảo số dư cao theo hướng mở rộng, dân chủ. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung này./.

 

Hồng Hạnh- Quang Cảnh