Tin tức sự kiện

Hạ Long triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng 05/03/2021 | 10:41  | View count: 1401

Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Trưởng BCĐ Tổng điều tra chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, cuộc tổng điều tra được thực hiện từ ngày 1/3/2021 đến 30/4/2021 đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, từ 1/3/2021 đến 30/5/2021 đối với doanh nghiệp, từ 1/7/2021 đến 30/7/2021 đối với cơ sở SXKD, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đối tượng điều tra về đơn vị hành chính gồm các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp trên địa bàn huyện; đối tượng điều tra về kinh tế bao gồm: cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp, HTX; cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trực thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội là đơn vị của đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Nội dung điều tra đơn vị hành chính gồm: thông tin định danh, lao động, tài sản, hoạt động, ứng dụng CNTT, các địa điểm trực thuộc của đơn vị. Nội dung điều tra đơn vị kinh tế gồm: thông tin nhận dạng đơn vị, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, kết quả, chi phí SXKD, tình hình ứng dụng CNTT, tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế…

Lãnh đạo Chi cục thống kê Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên BCĐ dự họp đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào các đối tượng, công tác triển khai thực hiện, tập huấn tổng điều tra…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá: đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch Tổng điều tra và Quyết định phân công nhiệm vụ được giao, quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND yêu cầu cơ quan thống kê đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổng điều tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn. Đối với cơ quan tổ chức nội vụ, giáo dục, kinh tế, tài chính, lao động thương binh xã hội, trung tâm truyền thông…..phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát , đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố nếu có vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.

Hồng Phương- Quang Cảnh