Tin tức sự kiện

Tập huấn truyền thông thực hiện thí điểm Mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu
Ngày đăng 13/09/2021 | 01:39  | View count: 1021

Ngày 12/9, Sở Văn hóa và Thể Thao phối hợp cùng UBND TP Hạ Long tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông thực hiện thí điểm Mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu gắn với thực hiện tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 tại xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, hơn 100 người là thành viên Ban chỉ đạo mô hình Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu gắn với thực hiện tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 của xã Dân chủ cùng thành viên các Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao; Văn nghệ Dân gian; Văn nghệ Quần chúng của xã đã được nghe Báo cáo viên của Sở truyền đạt nội dung các Chuyên đề: Hướng dẫn thành lập BCĐ mô hình, thành lập CLB và kỹ năng điều hành, quản lý CLB; Kỹ năng tổ chức hoạt động của CLB tại Nhà văn hóa thôn; Các tiêu chí văn hóa trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Vũ Mạc Hà, Phó phòng Văn hóa và Thông tin TP Hạ Long phát biểu

Tính đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long có 10/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Năm 2021 phấn đấu 12/12 xã trên địa bàn thành phố đạt xã chuẩn Nông thôn mới; xã Lê Lợi, Thống Nhất, Sơn Dương phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Riêng đối với xã Dân Chủ đã đạt xã Nông thôn mới nâng cao từ năm 2020; hiện nay đang đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu (dự kiến sẽ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022).

Bà Trương Bích Hường, Nguyên Phó phòng NVVH &GĐ truyền đạt tại Hội nghị

Đại diện thành viên các CLB trình bày ý kiến

Sở Văn hóa - Thể thao và UBND TP Hạ Long lựa chọn xã Dân Chủ là địa điểm thực hiện truyền thông, tập huấn thí điểm Mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu gắn với thực hiện tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long. Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình nhằm mục đích tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với các tiêu chí văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, điển hình là xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, thực hiện tốt hương ước, quy ước… Từ đó, tiến hành nhân rộng mô hình trên địa bàn Thành phố và Tỉnh.  

Lan Hương