Tin tức sự kiện

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng năm 2021
Ngày đăng 17/09/2021 | 10:15  | View count: 182

Ngày 16/9, UBND Thành phố họp nghe kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới; báo cáo kết quả thực hiện đạt chuẩn  Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao; công tác chuẩn bị hồ sơ để xét công nhận xã đạt chuẩn NTM với 2 xã Đồng Sơn, Đồng Lâm và NTM nâng cao với 3 xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như: Hiện tại đã thi công xong  106 công trình bằng nguồn vốn nông thôn mới. Đến hết ngày 15/9/2021, UBND các xã đã giải ngân 105 công trình  với kinh phí 20.033,095/33.961,12 triệu đồng đạt 59,5% vốn đã cấp. Đối với danh mục công trình thực hiện bằng vốn xã hội hóa đã triển khai thực hiện 31 công trình cổng chào, vượt so với kế hoạch là 13 công trình; xóa 5/5 nhà tạm....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bám sát các xã được phân công phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới đảm bảo đạt kế hoạch; chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương; các đơn vị phối hợp với xã Đồng Lâm, Đồng Sơn hỗ trợ tiêu thụ gà cho các hộ dân; Hướng dẫn các hộ dân tích cực chăm sóc cây dược liệu đã trồng tại xã Đồng Sơn; Các phường Trần Hưng Đạo, Hà Lầm, Yết Kiêu, Hồng Gai, Hà Khẩu triển khai hỗ trợ các xã xây dựng Vườn đạt chuẩn Nông thôn mới để hoàn thành tiêu chí số 20 theo kế hoạch...

Hồng Hạnh – Văn Hiệp