Tin tức sự kiện

Chi cục Thuế TP Hạ Long: Đối thoại chính sách thuế và tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019
Ngày đăng 17/10/2020 | 01:48  | View count: 873

Ngày 17/10, Chi cục thuế thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị đối thoại chính sách thuế và tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Dự Hội nghị có hơn 100 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp thắc mắc về chính sách thuế

Đại diện lãnh đạo chi cục thuế Thành phố trả lời thắc mắc của doanh nghiệp

Năm 2019, nhiệm vụ công tác thuế  được Chi cục Thuế thành phố Hạ Long triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm. Trong bối cảnh đó, Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) nội địa năm 2019  trên địa bàn thành phố đứng đầu tỉnh.

Khen thưởng các tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố đã trực tiếp trả lời, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, doanh nghiệp xoay quanh những vấn đề: Các chính sách về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc triển khai hóa đơn điện tử, kê khai thuế với cá nhân kinh doanh...

Hội nghị giúp cho các tổ chức doanh nghiệp hiểu thêm về các chính sách thuế, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, tạo lập được môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng.

Nhân dịp này, đã có 8 hộ kinh doanh, 16 doanh nghiệp và 3 địa phương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế, thu phí và lệ phí năm 2019 được khen thưởng.

Trần Thanh