Cơ hội làm việc cho Công ty TNHH công trình điện lực KaiDi Vũ Hán – VPĐH công trình tại Quảng Ninh

Công ty TNHH công trình điện lực KaiDi Vũ Hán – VPĐH công trình tại Quảng Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam tham gia thực hiện gói thầu tại xã Lê Lợi (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Cụ thể gồm:

  • Giám đốc hiện trường: 1 vị trí
  • Quản lý hành chính: 1 vị trí
  • Chuyên gia điện: 1 vị trí
  • Chuyên gia đào tạo vận hành: 1 vị trí
  • Kỹ thuật hiệu chỉnh: 1 vị trí
  • Kỹ thuật vận hành sửa chữa: 1 vị trí
  • Phiên dịch : 2 vị trí

Thời gian làm việc: Từ 01/06/2022 đến 31/5/2023.

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (khu Đô thị Cao Xanh – Hà Khánh B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh; điện thoại: 0203.3621.239)

Thời gian nhận hồ sơ và tuyển dụng: 15 ngày, kể từ ngày 16/5/2022.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 37039