Thanh niên phường Hà Khánh – một trong những lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số.

Phải nói rằng, khí thế của công tác thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn phường Hà Khánh. Hiểu được tầm quan trọng và xu thế hội nhập, Thanh niên phường đang là một trong những lực lượng tiên phong và truyền tải những chủ trương, chính sách lớn trong chuyển đổi số của đất nước tới cộng đồng một cách tích cực và hiệu quả.

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, với mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân. Rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số đã được phát triển, việc quan trọng bây giờ là phải thay đổi thói quen và hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Với lợi thế là người trẻ, nên đoàn viên thanh niên ph có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng. Vì thế, họ sẽ là đội ngũ chính để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống.

Thanh niên phường Hà Khánh – một trong những lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số.

Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" mang lại nhiều lợi ích cho người dân, trong đó phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, số người cài đặt ứng dụng vẫn rất ít. Vì thế, tuổi trẻ phường Hà Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền và là lực lượng tiên phong trong việc hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng, đến từng nhà hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ nhập liệu thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia…

Tuổi trẻ phường Hà Khánh đã tổ chức các đội tình nguyện giúp đỡ tiểu thương, chủ quán ăn, tiệm tạp hóa chuyển đổi số bằng cách cài app, quét mã QR để thanh toán, hướng tới mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt… Được tiếp cận những công nghệ này, hầu hết người dân đều đồng tình ủng hộ và cảm thấy lợi ích thiết thực. Từ đó, họ đã tích cực tham gia chuyển đổi số để phục vụ chính cuộc sống của mình.

Với những hành động thiết thực đó, tin rằng làn sóng chuyển đổi số sẽ được lan tỏa trên khắp địa bàn phường và sẽ đưa những chủ trương lớn của đất nước vào cuộc sống.

Phường Hà Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30148