Thường trực thành ủy

  1. Đồng chí Vũ Văn Diện

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh,

Phó Bí thư TT Thành uỷ Hạ Long

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

 

 


 

 

Tổ chức bộ máy