Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 6436/QĐ-UBND; 6435/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày có hiệu lực 15/10/2021
Người ký
Trích yếu QĐ. Phê duyệt quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long & QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Quyết định
Văn bản khác