Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6548/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 Khoá II năm 2021 UBND TP Hạ Long 11/08/2021
2 3423/QĐ-UBND QĐ. thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hoài Hiệp, công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường UBND phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 11/08/2021
3 6476/QĐ-UBND  QĐ. giao đất tái định cư cho bà Dương Thị Lý diện GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy vào mặt bằng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xd tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, TĐC và nhà ở tập thể tijak hu 3 phường Hà Khẩu UBND TP Hạ Long 09/08/2021
4 224/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm cho hộ dân đang nuôi trồng nằm trong ranh giới GPMB dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Hà Khẩu, Đại Yên UBND TP Hạ Long 09/08/2021
5 6171/QĐ-UBND QĐ. huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tự xây tại các ô đất F1, F2, F3, F4 thuộc quy hoạch 03 HTX Hồng Hải, Hà Phong, Hà Tân, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 09/08/2021
6 288/QĐ-UBND QĐ. Kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/08/2021
7 6896/UBND vv đăng ký nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 UBND TP Hạ Long 08/08/2021
8 219/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho hộ dân đang nuôi trồng nằm trong ranh giới GPMB dự án khu đô thị phức hợp HL Xanh tại Hà Khẩu, Đại Yên UBND TP Hạ Long 08/08/2021
9 6386/QĐ-UBND QĐ. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/08/2021
10 285/QĐKT-UBND  QĐ. Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long năm 2021 UBND TP Hạ Long 08/08/2021
11 6347/QĐ-UBND QĐ. uỷ quyền phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố UBND TP Hạ Long 08/08/2021
12 5655/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung 02 hộ dân đang quản lý, sử dụng tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả (đoạn đi qua địa phận thành phố Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 08/08/2021
13 286/QĐ-UBND QĐ. thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/08/2021
14 668/BC-UBND Báo cáo phân tích đánh giá kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2020 UBND TP Hạ Long 05/08/2021
15 225/KH-UBND
Kế hoạch nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến TP năm 2021
UBND TP Hạ Long 05/08/2021
16 6955/UBND-VP về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 05/08/2021
17 223/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021
18 222/KH-UBND Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công ích 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021
19 6819/UBND vv rà soát đăng ký danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và danh mục dự án nhà nước thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh UBND TP Hạ Long 04/08/2021
20 451/TB-UBND Thông báo vv chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021