Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3615/UBND-YT v/v triển khai các biện pháo phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 05/05/2021
2 3561/UBND-VP v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp tàu F1 là nhân viên tàu Ambassador Cruise UBND TP Hạ Long 03/05/2021
3 3561/UBND-VP

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp F1 là nhân viên tàu AmBassador Cruise

UBND TP Hạ Long 03/05/2021
4 3551/UBND-VP

V/v tăng cường đôn đốc, giám sát việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với các trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19

UBND TP Hạ Long 02/05/2021
5 177/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/05/2021
6 246/TB-UBND

Thông báo Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
7 3547/UBND-VP

V/v triển khai Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
8 3546/UBND-VP

V/v điều tra xác minh, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chuyến bay từ Nhật Bản

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
9 3545/UBND-VP

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
10 146/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 29/04/2021
11 3534/UBND-VP

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND TP Hạ Long 29/04/2021
12 Số: 3276/UBND V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 23/04/2021
13 Số: 3256/UBND V/v triển khai thực hiện theo quyết định số 23a/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 23/04/2021
14 Số: 3279/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi 166,4m2 đất của 5 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu 1, phường Hùng Thắng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, chỉnh trang trục đường EC phường Hùng Thắng, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 19/04/2021
15 Số: 35/UBBC V/v rà soát thông tin tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 19/04/2021
16 200/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Nhã- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 16/4/2021 về việc di chuyển công trình Trụ sở Công an phường Giếng Đáy và bố trí nơi làm việc tạm cho Công an phường Giếng Đáy phục vụ công tác GPMB dự án tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/04/2021
17 Số: 118/KH-UBND Kế hoạch triển khai đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2025 UBND TP Hạ Long 14/04/2021
18 Số: 117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2025 UBND TP Hạ Long 14/04/2021
19 114/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5/2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/04/2021
20 Số 63/KH-BCĐ Kế hoạch đam bảo ATTP năm 2021 UBND TP Hạ Long 10/04/2021