Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 số: 2202/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 17/03/2021
2 Số: 2083/UBND V/v dừng các hoạt động giao dịch hành chính thuộc thẩm quyền đối với Công ty cổ phần khách sạn Vịnh Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/03/2021
3 Số: 2052/CTPH-UBND-VKS Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/03/2021
4 Số: 2051/QC-UBND-TAND Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố Hạ Long và Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/03/2021
5 Số: 2103/QĐ-UBND Quyết định v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 16/03/2021
6 2157/QĐ-UBND Quyết định v/v Thu hồi, hủy bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại đồi Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long" được UBND Thành phố phê duyệt kèm theo Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 UBND TP Hạ Long 16/03/2021
7 85/KH-UBND Tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 UBND TP Hạ Long 16/03/2021
8 Số: 1963-CTPH/UBND-CQK Chương trình phối hợp công tác năm 2021 giữa UBND thành phố với Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hạ long UBND TP Hạ Long 15/03/2021
9 106/QĐ-UBND Công nhận "Đơn vị học tập" năm 2020 UBND TP Hạ Long 15/03/2021
10 Số 72/KH- BCĐ Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 UBND TP Hạ Long 12/03/2021
11 Số 1568/UBND Công tác quyết toán hoàn thành các dự án tại đơn vị, địa phương UBND TP Hạ Long 10/03/2021
12 Số 07/KH-UBND ngày 2/3/2021 Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về dân quân tự vệ UBND TP Hạ Long 10/03/2021
13 Số 23/UBBC V/v thực hiện một số nội dung phục vụ công tác bầu cử UBND TP Hạ Long 03/03/2021
14 Số 1578/HĐ V/v tăng cường PBGDPL phục vụ cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 03/03/2021
15 88/TB-UBND

Thông báo về việc cấm neo đậu tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa bàn các phường: Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 03/03/2021
16 Số 72/KH- BCĐ KH Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 UBND TP Hạ Long 02/03/2021
17 Số: 1443/UBND-VP V/v đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19 để học sinh tiếp tục học tập tại trường UBND TP Hạ Long 27/02/2021
18 66/KH-UBND Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/02/2021
19 1504/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

UBND TP Hạ Long 25/02/2021
20 số: 1447/BCĐ-VP V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 25/02/2021