Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 số 11937/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn Thành phố và các đối tượng khác UBND TP Hạ Long 03/12/2020
2 Số 14392/QĐ-UBND Quyết định v/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
3 Số 14391/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua- khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
4 Số: 11872/UBND-VP V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh  UBND TP Hạ Long 01/12/2020
5 Số: 498/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020
6 Số 498/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
7 Số 497/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
8 Số: 11793/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 30/11/2020
9 316/KH-UBND Kế hoạch đăng ký phúc tra quân nhân dự bị nữ chuyên môn kỹ thuật phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2020 UBND TP Hạ Long 30/11/2020
10 Số: 709/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020
11 Số: 11722/UBND V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 UBND TP Hạ Long 27/11/2020
12 Số: 705/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Nhã- Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp đánh giá kết quả Cuộc thi Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu Thành phố Hạ Long năm 2020; Công tác chuẩn bị tham gia Cuộc thi Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu cấp tỉnh  UBND TP Hạ Long 27/11/2020
13 Số: 11643/UBND V/v thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố  UBND TP Hạ Long 26/11/2020
14 Số: 11538/UBND-VP V/v xây dựng chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh  UBND TP Hạ Long 25/11/2020
15 Số: 311/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo cân đối cung, cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố UBND TP Hạ Long 23/11/2020
16 11253/BCĐ- LNATTP Về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ 2020 UBND TP Hạ Long 16/11/2020
17 Số: 11200/UBND-TNMT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 202102030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 13/11/2020
18 306/KH-UBND Tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động thực hiện nhân ngày Quốc tế người khuyết tất 3/12/2020 UBND TP Hạ Long 12/11/2020
19 Thông báo số 658/TB-UBND ngày 10/11/2020 Về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Lê Lợi, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng. UBND TP Hạ Long 10/11/2020
20 303/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân UBND TP Hạ Long 09/11/2020