Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 8380/UBND-YT

Xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP: Pate Minh Chay

UBND TP Hạ Long 31/08/2020
2 235/KH-UBND

Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2020

UBND TP Hạ Long 31/08/2020
3 457/TB-UBND

Thông báo về việc bổ sung 03 phương tiện Hiền Linh 99 QN-8455, Thịnh An 86 QN-8929, LaMuse Cruise QN-8936 và chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với 02 tàu du lịch Thịnh An 86 QN- 2998, Nàng Tiên QN- 1647

UBND TP Hạ Long 28/08/2020
4 8199/UBND-VP

 V/v tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố về phòng, chống dịch

UBND TP Hạ Long 27/08/2020
5 8142/UBND

V/v tăng cường hiệu quả công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh của thành phố Hạ Long( DDCI)

UBND TP Hạ Long 26/08/2020
6 7954/UBND-VP

 V/v đăng ký nhu cầu đưa công dân từ Đà Nẵng về địa phương

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
7 231/KH-UBND

 Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vawcxin bại liệt( IPV) năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
8 227/KH-UBND

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
9 222/KH-UBND

Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 20/08/2020
10 7796/UBND-TCNV

 V/v phối hợp triển khai điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN tỉnh Quảng Ninh năm 2020

UBND TP Hạ Long 19/08/2020
11 7831/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo số 13-TB/TU ngày 19/8/2020 của Thành ủy Hạ Long liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19;  UBND TP Hạ Long 19/08/2020
12 7737/UBND-KT

 Theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 4 trên  địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 18/08/2020
13 7751/UBND

 V/v dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Việt Hưng

UBND TP Hạ Long 18/08/2020
14 7761/UBND-VP

V/v truy vết, rà soát những người liên quan đến bệnh nhân số 972 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 18/08/2020
15 7750/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện Điện khẩn số 15 /ĐK-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 18/08/2020
16 7681/BCĐ-VP

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 17/08/2020
17 7653/BCĐ-YT

V/v tăng cường giám sát, phòng chống  dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, chân tay miệng

UBND TP Hạ Long 15/08/2020
18 217/KH-UBND

 Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 14/08/2020
19 219/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 81/2019/NQ-CP ngày 11/11/2019 của chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 14/08/2020
20 261/KH-UBND

 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu thành phố Hạ Long” năm 2020

UBND TP Hạ Long 14/08/2020