Ban thường vụ thành ủy

 

 1. Đồng chí Vũ Văn Diện

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 

 1. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh

Phó Bí thư TT Thành ủy 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND Thành phố

 

 1.  
 
 1.  
 1. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà

Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 1. Đồng chí Bùi Đức Đoàn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

 1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

 1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên Ban Thường vụ,

Thủ trưởng Cơ quan UBKT-TT Thành phố

 1. Đồng chí

Phan Thị Hải Hường

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

 1. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Ủy viên Ban Thường vụ,

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ 

 

 1.  

 

 1. Đồng chí Nguyễn Hải Phong

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Công an Thành phố

 1. Đồng chí Hồ Ngọc Hoài

Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

 

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy