Các quy hoạch chiến lược

Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021

Ngày đăng 13/12/2021 | 03:55 PM
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Quy hoạch TP. Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

Ngày đăng 22/11/2021 | 08:44 AM
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

V/v triển khai các bước tiếp theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phân khu 1 thuộc các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà và một phần diện tích thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Cao Thắng, Hà Lầm và Yết Kiêu

Ngày đăng 11/06/2021 | 10:51 AM
Công văn số 4838/UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Hạ Long V/v triển khai các bước tiếp theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phân khu 1 thuộc các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch...

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Ngày đăng 01/04/2021 | 03:15 PM
Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 01/04/2021 | 02:55 PM
Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:51 PM
Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cộng đồng) Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung thành...