Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Ngày đăng 12/05/2020 | 10:37 AM  | View count: 1080
Ngày 07/5/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành Kế hoạch số 241-KH/TU về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc...

Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng 12/05/2020 | 10:31 AM  | View count: 2112
Ngày 07/5/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành Kế hoạch số 240-KH/TU về Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới

Ngày đăng 08/05/2020 | 12:33 PM  | View count: 1027
Ngày 8/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 3029/UBND-DL1 V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày đăng 01/05/2020 | 03:01 PM  | View count: 1563
Ngày 29/4/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành công văn số 1789-CV/TU Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng 28/04/2020 | 03:53 PM  | View count: 1678
Chỉ thị số 36-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quy định Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh những vấn đề phức tạp, việc đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 10/04/2020 | 03:31 PM  | View count: 2343
Ngày 08/4/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành Quy định số 05-QĐ/TU Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh những vấn đề phức tạp, việc đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long

Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm bảo bình ổn giá trong trường hợp thực hiện khoanh vùng, phong toả toàn diện trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 05/04/2020 | 10:05 AM  | View count: 2290
Ngày 4/4/2020, Tiểu ban Hậu cần – BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm...

Về việc dừng thực hiện Mục 6, Thông báo Kết luận số 15-TB/BCĐ ngày 28/3/2020 của BCĐ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 05/04/2020 | 09:27 AM  | View count: 1745
Ngày 4/4/2020, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hạ Long ban hành văn bản về việc dừng thực hiện Mục 6, Thông báo Kết luận số 15-TB/BCĐ ngày 28/3/2020

Phối hợp tuyên truyền, xử lý trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/03/2020 | 09:59 AM  | View count: 1110
Ngày 30/3/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành văn bản số 1741-CV/TU Phối hợp tuyên truyền, xử lý trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:41 AM  | View count: 3571
Ngày 16/3/2020, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị nghe BCĐ phòng chồng dịch bệnh Covid-19 thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh và “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 17/03/2020 | 08:55 AM  | View count: 2109
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 14/03/2020 | 08:15 PM  | View count: 2384
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng...

Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:52 AM  | View count: 3206
Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 11/03/2020 | 08:22 PM  | View count: 1759
Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2    

Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 10/03/2020 | 04:15 PM  | View count: 3326
Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 07/03/2020 | 12:58 PM  | View count: 1300
Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)