chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Ngày đăng 13/11/2021 | 12:36  | View count: 1397

Ngày 13/11, tại hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến đến các địa phương.

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị: Điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách theo hướng kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh; Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 120 của Quốc hội, Quyết định số 1791 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 06, Nghị quyết 16 đã đề ra để nâng cao đời sống, thu nhập, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Trọng tâm là tập trung nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội đồng bộ, khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù, khác biệt của từng địa phương là các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thẳng thắn, dân chủ thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh sẽ nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình.

TheoBaoquangninh