chính trị

Ban thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền
Ngày đăng 29/11/2021 | 03:41  | View count: 3572

Ngày 29/11, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị BTV Thành ủy cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, Ban thường vụ đã nghe Công an Thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; các mô hình do công an Thành phố chủ trì; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/9/2020 của BTV Thành ủy và các nội dung chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2021, Công an Thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Bộ Công an, Công an Tỉnh và Thành ủy, UBND Thành phố về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; có nhiều nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, đi sâu, bám sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác ANTT. Trong đó, đã tập trung tối đa lực lượng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp. Đồng thời lực lượng công an Thành phố đã kiểm soát tốt tình hình ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các chỉ tiêu chủ yêu trong các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh, Thành phố đều cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đánh giá cao việc đảm bảo tình hình ANTT của địa bàn trung tâm như Hạ Long, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, ghi nhận sự vào cuộc cuộc sâu sát, trách nhiệm, kịp thời của lực lượng nòng cốt là Công an.  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo Công an Thành phố tiếp tục tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, đảm bảo tình hình ANTT, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống Covid... Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận kết quả bước đầu việc thực hiện 5 mô hình an ninh cơ sở do lực lượng Công an chủ trì và yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo cần sát sao, tiếp tục chủ động, kiểm tra việc thực hiện mô hình tại cơ sở được phân công theo dõi. Trong quý I/2022 sẽ tổ chức sơ kết thực hiện các mô hình để triển khai thực hiện rộng rãi tại các phường, xã.

Cũng trong chương trình làm việc, BTV Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về tạm trú, lưu trú, nhà cho thuê trên địa bàn Thành phố; kế hoạch thực hiện các dự án đảm bảo điều kiện làm việc của lực lượng công an, quân sự tại các xã, phường.

Thu Hường - Văn Hiệp