chính trị

Tổng kết công tác Dân vận, công tác Mặt trận năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
Ngày đăng 17/12/2021 | 12:03  | View count: 2451

Sáng 17/12, Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận, công tác Mặt trận năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuấc sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ, công tác Mặt trận năm 2021. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy, Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban TT ban Dân vận tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện QCDC cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Thành phố, các xã, phường trên địa bàn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến, các đại biểu dự họp test nhanh kháng nguyên âm tính.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố báo cáo tại hội nghị

      Trong năm qua, mặc dù do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, với phương châm hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Công tác dân vận chính quyền đã được tập trung chỉ đạo kịp thời, tăng cường tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục, kịp thời giải quyết khó khăn trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, các thủ tục hành chính. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực hướng vào giải quyết những việc khó, vấn đề mới, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương  gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ dân vận ngày càng được chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, tuyên truyền và vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và tham Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động nhân dân đi bầu với tỷ lệ đạt 99.98%.

Năm 2021, các cơ quan đơn vị đã kịp thời kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC đồng thời tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết kịp thời, vì vậy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhìn chung qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tốt hơn, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội ngày được quan tâm hơn. Qua đó sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên rõ rệt, kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác dân vận cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc giải quyết những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc xây dựng chương trình công tác, quy chế phân công nhiệm vụ, kế hoạch, hồ sơ kiểm tra giám sát còn chưa đầy đủ. Nguyên nhân do một số cán bộ Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở chưa chịu khó nghiên cứu tài liệu, tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ tham luận tại hội nghị

Năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy xác định công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác dân vận; Tăng cường đổi mới công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng;  Tiếp tục đổi mới hình thức giám sát, chú trọng giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy, Khối Dân vận cơ sở với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đia yêu nước...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư TT Thành ủy, Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban TT ban Dân vận tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan làm công tác dân vận của Thành phố trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Thành phố về công tác dân vận.

Đồng chí Vũ Thị Mai ANh, Phso Bí thư TT Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đồng chí nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại chuyên đề, đột xuất để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài, trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cần phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong xã hội, chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của các cộng đồng dân cư. Triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chú trọng các mô hình dân vận khéo trong khối cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong đồng bào dân tộc thiểu số.

4 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận"

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, các đồng chí Trương Kim Luân (xã Quảng La), Phạm Thị Thu Hằng (xã Dân Chủ), Nguyễn Thị Bích Ngọc (phường Hà Phong), Nguyễn Thị Kim Cúc (phường Hà Tu) được tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp Dân vận". Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 cũng được biểu dương, khen thưởng.

 

Hồng Phương- Trần Khánh