chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/12/2021 | 10:00  | View count: 2497

Sáng 18/12, HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đại biểu HĐND thành phố khóa II; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; lãnh đạo Viện KSND, TAND thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV; là thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, trong đó có cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (Hội đồng nhân dân). Năm 2021 cũng là năm thứ hai liên tiếp Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường, những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, trên địa bàn đã xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng, nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất lớn.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, phát huy những lợi thế sẵn có, sáng tạo vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã kiên trì, đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế. Niềm tin trong Nhân dân ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, là nguồn động lực để các cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Năm 2022, năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, Thành phố đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới đan xen với khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 trên thế giới, trong khu vực, trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, có thể còn kéo dài, khó lường. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, trong năm 2022, Thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đúng lộ trình các đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố có nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thành phố. Trong đó sẽ tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2022. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt từ 12.000 USD; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư một số dự án; đồng thời thông qua Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, nhằm thực hiện quy trình để phê duyệt Đồ án, làm tiền đề để thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng đô thị.

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố, của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; các báo cáo của UBND thành phố theo thẩm quyền; đồng thời dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn các thành viên UBND thành phố theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm theo tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, hỏi nhanh - đáp gọn, có tranh luận, làm rõ trách nhiệm.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, thiết thực đi vào cuộc sống.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thành phố cơ bản thực hiện thành công "mục tiêu kép", giữ vững địa bàn an toàn, tạo đà phát triển kinh tế, là cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Ba trụ cột kinh tế trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ; công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đặc biệt được quan tâm; công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; y tế, giáo dục tiếp tục được đổi mới, thích ứng với bối cảnh thực tế; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 15,6%. Các chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố thu (không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, phí tham quan vịnh Hạ Long) ước tăng 15% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết tăng 15%); tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 58% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 55%/tổng chi ngân sách). Thành lập mới 980 doanh nghiệp; ước cả năm lập mới 1.050 doanh nghiệp (Nghị quyết cả năm là 1.000 doanh nghiệp). Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 87% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 87%). Tạo việc làm mới cho 6.298 lao động; ước cả năm 6500 lao động (Nghị quyết là 6.500 lao động trở lên). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,6%; ước cả năm 88% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 87,7%/tổng số lao động xã hội); trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 69,6%, ước cả năm 70% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 70%). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5%; ước cả năm đạt 97% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 97%). Giảm 169 hộ nghèo (đạt chỉ tiêu Nghị quyết giảm 100% tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 kéo dài sang năm 2021). Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống ước đạt 4,95% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là dưới 5%). Dự kiến cuối năm 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 61% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết 61%). Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị ước đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 100%), tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt của dân cư nông thôn ước đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 100%). Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt: Khu vực đô thị ước đạt 99% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 99%); các điểm có hoạt động du lịch, dịch vụ ở các xã bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn ước đạt 97% (Nghị quyết trên 97%). Thu gom chất thải rắn xây dựng ở đô thị ước đạt 98% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 98%). Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải ước đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 100%).

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Giá trị ngành dịch vụ du lịch còn thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch và doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ (lượt khách du lịch bằng 33%, doanh thu bằng 23% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn thấp, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, tác động đến cân đối kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án; lao động, việc làm sụt giảm, thu nhập người lao động gặp khó khăn. Tiến độ triển khai một số đề án, chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV còn chậm chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Việc triển khai trồng rừng gỗ lớn chưa rõ mô hình, chuyển biến còn chậm. Việc triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ; công tác GPMB ở một số dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Công tác thu gom và xử lý rác sinh hoạt trong khu dân cư có thời điểm ùn ứ gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng có việc còn chậm, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Còn tồn tại nhiều hồ sơ quá hạn, chủ yếu ở lĩnh vực Đất đai, xây dựng; Tình trạng chậm muộn trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân còn xảy ra do khối lượng hồ sơ quá lớn so với số lượng CBCC, nhất là ở các lĩnh vực phức tạp như đất đai. Tai nạn giao thông, tai nạn lao động, khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc sai phạm của cán bộ, công chức vẫn còn diễn ra phải tiến hành xử lý kỷ luật.

Tiếp đó, kỳ họp đã được nghe báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB.MTTQ thành phố và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm năm 2021; báo cáo công tác kiểm sát năm 2021 của Viện KSND thành phố; báo cáo công tác xét xử năm 2021 của TAND thành phố; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

Phương Loan - Trần Khánh