chính trị

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/12/2021 | 10:40  | View count: 2456

Sáng ngày 18/12, HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Cổng TTĐT thành phố trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu dự kỳ họp!

- Thưa cử tri và Nhân dân Thành phố!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định pháp luật của nhà nước; hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; bàn về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2022 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Chủ tọa kỳ họp, Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh ứng cử tại thành phố Hạ Long, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đã về dự kỳ họp; chúc các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân Thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân Thành phố!

Cách đây 02 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Hạ Long mới được hình thành trên cơ sở mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ cũ, nhân lên sức mạnh, tiềm năng, lợi thế sẵn có; tạo động lực mới để phát triển thành phố trung tâm du lịch với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kỹ thuật xã hội hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Kết quả bước đầu 02 năm đã khẳng định chủ trương đúng đắn, ý nghĩa và tầm chiến lược của chủ trương sáp nhập.

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin, niềm tự hào với các kết quả bước đầu sáp nhập, cùng nhận định, đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn, thách thức và kết quả đã đạt được năm 2021 có thể thấy: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV; là thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, trong đó có cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (Hội đồng nhân dân) theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Năm 2021 cũng là năm thứ hai liên tiếp Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường, những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, trên địa bàn đã xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng, nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất lớn.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, phát huy những lợi thế sẵn có, sáng tạo vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã kiên trì, đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế. Năm 2021, giá trị sản xuất ước tăng 15,6%; các chỉ tiêu thành phố thu ước đạt 7.755,2 tỷ đồng, bằng 102% dự toán Tỉnh giao (tăng 152,1 tỷ đồng), bằng 101% kế hoạch thành phố phấn đấu, bằng 136,8% so với thực hiện năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chiếm gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. Niềm tin trong Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, là nguồn động lực để các cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Năm 2022, năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, Thành phố đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen với khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 trên thế giới, trong khu vực, trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, có thể còn kéo dài, khó lường. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, trong năm 2022, Thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đúng lộ trình các đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố có nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thành phố. Trong đó sẽ tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2022. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt từ 12.000 USD; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư một số dự án; đồng thời thông qua Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, nhằm thực hiện quy trình để phê duyệt Đồ án, làm tiền đề để thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng đô thị.

Ngoài ra, HĐND thành sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố, của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; các báo cáo của UBND thành phố theo thẩm quyền; đồng thời dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn các thành viên UBND thành phố theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề đang được cử tri, Nhân dân quan tâm theo tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, hỏi nhanh - đáp gọn, có tranh luận, làm rõ trách nhiệm.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, làm việc khoa học, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trình tại kỳ họp, nhất là đối với các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Các giải pháp phấn đấu vượt thu ngân sách Nhà nước năm 2022 để đảm bảo có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của Thành phố trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài; việc cân đối chi ngân sách, giảm chi thường xuyên đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện giải ngân theo tiến độ chỉ đạo chung; ưu tiên chi cho các dự án, công trình trọng điểm, kết nối vùng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn chênh lệch giữa khu vực trung tâm Thành phố và các xã vùng cao; các giải pháp để tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển Thành phố theo định hướng, đảm bảo đô thị theo tiêu chí loại I.

(2) Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là tại các xã vừa ra khỏi khu vực II, III theo Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2021.

(3) Các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dân doanh để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm thiểu việc gián đoạn sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; thành lập doanh nghiệp mới theo kế hoạch đề ra.

(4) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị; các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 31/12/2020 của Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường.

(5) Các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

(6) Các giải pháp để cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhất là: Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cấp huyện (DDCI); Chỉ số cải cách hành chính (Parindex); Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas).

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Kỳ họp, Tôi đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, thiết thực đi vào cuộc sống.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!