chính trị

Kỳ họp thứ tư HĐND phường Hồng Gai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 23/12/2021 | 04:26  | View count: 2840

Sáng 23/12, HĐND phường Hồng Gai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ cuối năm. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong năm 2021, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hồng Gai đã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan và bùng phát trên địa bàn; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững an ninh trật tự.  

Tại Kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của phường. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại biểu HĐND phường đã tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn các vấn đề được nhân dân quan tâm như việc nâng cấp một số nhà văn hóa, công tác quản lý đô thị…

Các Đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển công tác và các đồng chí nhận nhiệm vụ công tác mới

HĐND phường cũng đã tiến hành bầu mới 3 chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2022; Phê duyệt việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân phường năm 2022; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân phường  khóa X; và Nghị quyết về công tác cán bộ.

 Mỹ Hạnh - Huy Phương