chính trị

Đảng ủy, Công đoàn cơ quan UBND Thành phố tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 25/12/2021 | 12:37  | View count: 4036

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan chính quyền, Cơ quan UBND thành phố, Công đoàn cơ quan UBND thành phố tổ chức tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền; Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Thủ trưởng cơ quan UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Bám sát các Nghị quyết của Tỉnh, Thành ủy, năm 2021, Đảng ủy cơ quan chính quyền đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Việc tổ chức các hội nghị cấp ủy thường kỳ, đột xuất được duy trì; thực hiện tốt nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng theo quy chế làm việc, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Cùng với đó tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Thủ trưởng cơ quan UBND Thành phố phát biểu tại cuộc họp

Năm 2021, công đoàn cơ quan UBND Thành phố đã chỉ đạo công đoàn cơ sở chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Thủ trưởng cơ quan UBND Thành phố biểu dương những nỗ lực, cố gắng của CB-CCVC-NLĐ cơ quan UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các đơn vị làm tốt việc quán triệt tới CB-CCVC-NLĐ các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố để thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu và các nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết sở trường, khả năng công tác, các ý tưởng sáng tạo trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động do cấp ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn tổ chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CCVC-NLĐ. Cùng với đó tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối, chất lượng giải quyết công việc của CB-CCVC-NLĐ; nâng cao công tác tham mưu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, văn minh.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tich TT HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền quán triệt nội dung 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Nghị quyết 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 87-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy cơ quan chính quyền, Cơ quan UBND Thành phố và Công đoàn cơ quan UBND Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã vinh dự được Tỉnh, Thành phố khen thưởng.

Thu Hường - Đoàn Việt